Chemické inženýrství a bioinženýrství

Chemické inženýrství se obecně zabývá přeměnou a zpracováním surovin na užitečné produkty, se kterými se každodenně setkáváme (obaly, plasty, potraviny, léky atd.). Jako chemičtí inženýři se naučíte pochopit, popsat a modelovat nejrůznější procesy s cílem navrhovat, řídit a optimalizovat potřebná výrobní zařízení tak, aby pracovala efektivně, ekonomicky, bezpečně a ekologicky. Můžete se zabývat i vývojem nových materiálů nebo speciálních technologií, které jsou založeny na schopnosti vytvářet mikro- a nanostruktury s funkčními prvky. Nedílnou součástí výuky jsou semestrální laboratoře oboru, při nichž budete spolupracovat na konkrétních výzkumných projektech, dále pak exkurze a odborná praxe, kdy dostanete příležitost nahlédnout pod pokličku špičkovým podnikům, v nichž po skončení studia můžete začít svou pracovní kariéru.

Uplatnění

 • Klíčový pracovník ve výzkumu a vývoji
 • Firemní management
 • Inženýr v chemických a biotechnologických firmách
 • Inženýr v potravinářských firmách
 • Ochrana životního prostředí
 • Start-upy
 • Mezinárodní trh práce
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N401

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 47


přijatí studenti: 44


nesplnili podmínky přijetí: 3

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Miroslav Šoóš
Miroslav Šoóš vystudoval obor Chemické inženýrství na STU v Bratislavě. Následně absolvoval postdoktorandskou stáž na ETH v Curichu, kde později působil jako odborný asistent. V roce 2015 nastoupil na VŠCHT Praha, kde byl v roce 2019 jmenován profesorem.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.