Fyzikální chemie

Na teoretický základ (včetně matematického modelování) navazuje řada specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu). Abyste mohli vypracovat kvalitní diplomovou práci, stanete se součástí některé výzkumné skupiny Ústavu fyzikální chemie VŠCHT nebo některého pracoviště Akademie věd ČR. V případě zájmu podpoříme i vaše studijní pobyty v zahraničí.

Uplatnění

 • Výzkumné a vývojové laboratoře
 • Akademická pracoviště
 • Farmaceutický výzkum
 • Státní správa
 • Průmyslové podniky
 • IT firmy
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Pavel Matějka
Aktuálně je rektorem VŠCHT Praha. Zabývá se technikami vibrační spektroskopie za využití nanostruktur. Vyučuje v oblasti obecné chemie, spektroskopie a zpracování dat. Je autorem cca 150 publikací.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N404

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2022

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 29


přijatí studenti: 29


nesplnili podmínky přijetí: 0

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.