Fyzikální chemie

Na teoretický základ (včetně matematického modelování) navazuje řada specializovaných disciplín zaměřených na praktické aplikace a soudobé trendy (chemická termodynamika, vlastnosti materiálů, elektrochemie, děje na mezifázích, chemie a fyzika polymerů, molekulární simulace, kvantová teorie molekul a modelování kinetiky procesů). Důraz je kladen zejména na použití moderních instrumentálních metod. Nedílnou součástí oborové výuky je příprava studenta pro efektivní experimentální práci (plánování, realizace a vyhodnocení experimentu). Abyste mohli vypracovat kvalitní diplomovou práci, stanete se součástí některé výzkumné skupiny Ústavu fyzikální chemie VŠCHT nebo některého pracoviště Akademie věd ČR. V případě zájmu podpoříme i vaše studijní pobyty v zahraničí.

Uplatnění

 • Výzkumné a vývojové laboratoře
 • Akademická pracoviště
 • Farmaceutický výzkum
 • Státní správa
 • Průmyslové podniky
 • IT firmy
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N404

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 14


přijatí studenti: 14


nesplnili podmínky přijetí: 0

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Pavel Matějka
Aktuálně je rektorem VŠCHT Praha. Zabývá se technikami vibrační spektroskopie za využití nanostruktur. Vyučuje v oblasti obecné chemie, spektroskopie a zpracování dat. Je autorem cca 150 publikací.

Reference zaměstnavatele

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.