Datové inženýrství v chemii

Budete rozumět jak teoretické podstatě chemických dějů a procesů, tak i pokročilým metodám zpracování dat a informací, které jsou v průmyslu či laboratořích generovány nebo využívány. Budete umět získávat potřebná data a následně je zpracovat, vyhodnocovat a modelovat pomocí matematických, statistických a obecně výpočetních metod. Zaměření programu reflektuje současný trend, kdy důležitější než detailní znalosti výrobních postupů bude schopnost kriticky se orientovat v nových informacích, schopnost tyto informace vyhledávat, třídit, analyzovat, vyhodnocovat a vyvozovat kvalifikované závěry.

Uplatnění

 • Specialista na zpracování a analýzu dat
 • Výzkumné a vývojové laboratoře
 • IT firmy
 • Mezinárodní trh práce
 • Firemní management
 • Doktorské studium

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Pavel Hrnčiřík
Věnuje se využití metod umělé inteligence v řízení chemických a biotechnologických procesů. K jeho dalším odborným zájmům patří i mezioborové aplikace geografických informačních systémů pro zpracování a analýzu prostorových dat.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • minimální počet přijímaných: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N405

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2022

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 11


přijatí studenti: 10


nesplnili podmínky přijetí: 1

Fakulta chemicko-inženýrská (FCHI) je nejmladší fakultou VŠCHT. Výuka na FCHI je kombinací přírodovědného a technického vzdělávání, které odpovídá moderním požadavkům na výchovu inženýrů. Studenti rozvíjejí své inženýrské myšlení díky samostatné práci v laboratořích a při řešení projektů. Na fakultě se naučí využívat běžný i specializovaný inženýrský software. Ve vyšších ročnících si studenti volí velkou část studovaných předmětů a dotváří tak svůj odborný profil.