Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Jako absolventi budete schopni působit především jako technologicky vzdělaní odborníci s potřebnými humanitními znalostmi v oblasti restaurátorských a konzervátorských prací na objektech kulturního dědictví. V závislosti na zaměření, které si sami zvolíte, získáte hluboké znalosti struktury jednotlivých materiálů památkových objektů, jejich vlastností a chování v nejrůznějších podmínkách. Pochopíte degradační a korozní děje, poznáte způsoby a materiály vhodné pro konzervování, restaurování a obnovu historických staveb, uměleckých děl, objektů uměleckého řemesla, archeologických nálezů i archivních a knihovních fondů. Budete umět posoudit a vyhodnotit rizika navrhovaných konzervátorských a restaurátorských postupů nejen z hlediska technologického, ale i podle obecných požadavků památkové péče.

Uplatnění

  • Technolog v muzeích a galeriích
  • Technolog v ústavech památkové péče
  • Instituce a firmy s památkovými objekty či sbírkami předmětů
  • Materiálové inženýrství

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Praha
  • doba studia: 2 roky
  • kapacita studijního programu: 15 studentů
  • forma studia: Navazující magisterské studium
  • kód programu: N105

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 9


přijatí studenti: 8


nesplnili podmínky přijetí: 1

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Michal Ďurovič
Od roku 1983 se zabývá přírodovědným výzkumem v oblasti konzervování - restaurování papírových dokumentů, usní, pergamenů a fotografických materiálů. Přednáší předměty Preventivní péče a Konzervování archivních a knihovních fondů.

Reference zaměstnavatele

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.