Bioinformatika a chemická informatika

Budete se pohybovat ve světě fungujícím na pomezí přírodních věd a informatiky. Vaším denním chlebem bude chemoinformatika, bioinformatika či biomolekulární modelování. Stanete se odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, analýzy dat, chemie, biochemie a molekulárně biologických oborů. Co je klíčové – naučíte se zpracovávat, analyzovat a interpretovat experimentální biologická a chemická data a rozumět složitým zákonitostem fungování komplexních biologických systémů na molekulární úrovni. Dokážete formulovat výzkumné hypotézy, navrhovat postupy pro jejich ověřování a s využitím standardních metod je též validovat. Budete se moci opřít o širokou a univerzální znalost informatiky, budete ideální článkem v interdisciplinárních týmech na pomezí přírodních věd a informatiky. Absolventů s danou specializací je na trhu minimum, proto se skvěle uplatňují nejen v ČR, ale po celém světě.

Uplatnění

 • Instrumentální analýza biologických vzorků
 • Farmaceutický průmysl
 • Medicínský výzkum a zdravotnictví
 • Biotechnologie
 • Potravinářství a zemědělství
 • IT vývojář
 • Datová analytika
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N106

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 17


přijatí studenti: 15


nesplnili podmínky přijetí: 2

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Daniel Svozil
Zabývá se počítačovou analýzou struktur organických sloučenin za účelem nalezení biologicky aktivních látek. Zajímá se o výzkum jaderných receptorů s cílem prohloubit znalosti o příčinách vzniku nádorových onemocnění a o možnostech jejich prevence a léčby.
Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.