Biochemie a buněčná biologie

Chcete se podílet na skládání „mozaiky života“? Objevovat, jak fungují děje v živých organismech? Pak je pro vás program Biochemie a buněčná biologie ideální. Užijete si spoustu experimentální laboratorní práce, a získáte tak mnoho praktických dovedností a zkušeností, které uplatníte v biotechnologických firmách, zdravotnictví, farmaceutických firmách či forenzních laboratořích. Program je bez dalších specializací. Studium programu vám poskytne ucelený přehled biochemie a molekulární biologie. Jeho součástí jsou předměty lékařská biochemie, biochemie mikroorganismů i rostlin, biofyzikální chemie, enzymologie, molekulární a strukturní biologie a genového inženýrství. Studijní plány jsou navrženy tak, aby si student mohl přizpůsobit studium tomu, co ho zajímá prostřednictvím výběru z volitelných předmětů. Významný podíl na výuce tvoří experimentální práce v laboratoři při řešení laboratorních projektů a diplomové práce.

Uplatnění

 • Biochemický výzkum
 • Molekulárně-biologický výzkum
 • Biotechnologické firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Klinické a forenzních laboratoře
 • Klinické zkoušky léčebných přípravků
 • Kontrolní orgány
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 20 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N301

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 49


přijatí studenti: 35


nesplnili podmínky přijetí: 14

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petra Lipovová
Vyučuji předmět Izolace a charakterizace biomakromolekul, Laboratoře z biochemie a Biochemie II. Jsem školitelkou studentů, se kterými prožívám jejich úspěchy i neúspěchy. Studuji vztah mezi katalytickými vlastnostmi enzymů a jejich strukturou.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.