Mikrobiologie a genové inženýrství

Na naší planetě je stále více než 90 % mikroorganismů, které dosud nebyly identifikovány. Chtěli byste se podílet na objevování nových druhů? Dozvědět se, jakou funkci mají mikroorganismy osidlující naše tělo, jakou mají funkci v životním prostředí a kdy jsou „hodní“, a kdy „zlí“? Jak můžeme bojovat proti virům a rezistentním bakteriím a jakými nástroji genového inženýrství je můžeme přimět pracovat v náš prospěch? Mikrobiologie a genové inženýrství je studijní program, který podstatně rozšiřuje znalosti získané v bakalářském studiu v oblasti biologických věd. Výuka spojuje disciplíny mikrobiologické (předměty Mikrobiologie životního prostředí, Potravinářská mikrobiologie, Hygienicko-klinická mikrobiologie), genetické (Genové inženýrství, Syntetická biologie a geneticky modifikované organismy) i biochemické (Molekulární biologie, Biofyzikální chemie, Enzymologie). Tento rozsah výuky je v ČR unikátní a je doplněn výukou bioinženýrství a možností studovat další specializované předměty. Kromě povinných laboratorních cvičení budete zapojeni do práce na výzkumných projektech v laboratořích, kde si osvojíte praktické dovednosti a znalosti.

Uplatnění

 • Laboratoře a provozy potravinářského a farmaceutického průmyslu
 • Klinické a veterinární laboratoře
 • Ochrana životního prostředí a udržitelné zemědělství
 • Biotechnologie
 • Kontrolní orgány
 • Vědecko-výzkumné laboratoře
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 20 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N302

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 39


přijatí studenti: 28


nesplnili podmínky přijetí: 11

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Ondřej Uhlík
Zabývám se mikrobiální ekologií. Ta umožňuje poznávat velkou diverzitu mikroorganismů i důležitost jejich metabolické aktivity pro řadu odvětví: obnovu životního prostředí, efektivní využívání půdy a udržitelné zemědělství či predikování klimatických změn.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.