Biotechnologie a bioinženýrství

Stanete se široce vzdělanými odborníky pro vývoj a řízení biotechnologických procesů. Můžete získat nejkomplexnější vzdělání v oboru pivovarství a sladařství v rámci českého vysokého školství. Budete výborně připraveni pro další doktorské studium a práci ve výzkumných organizacích. Program je bez dalších specializací. Pojetí programu je multioborové a nezbytně zahrnuje vedle stěžejních chemických, biochemických a molekulárně-biologických disciplín disciplíny inženýrské, umožňující detailně pochopit biotechnologické procesy. Je určen všem, kteří se chtějí věnovat výrobě tradičních kvasných produktů (pivo, víno, lihoviny), stejně jako těm, které zajímá spíše výroba široké škály moderních bioproduktů, jako jsou alternativní paliva, organické kyseliny, antibiotika, vakcíny, enzymy ap. Kromě poznání technologických procesů se budete věnovat instrumentálně-analytickým a molekulárně-biologickým technikám, bez kterých si biotechnologie současnosti neumíme představit. Budete se podílet na řešení vědecko-výzkumných projektů a rovněž na vývoji technologií přímo ve spolupráci s průmyslovou sférou.

Uplatnění

 • Vedoucí a řídící pozice
 • Biotechnologické firmy
 • Potravinářské a environmentální firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Výroba, řízení a kontrola kvality
 • Státní správa
 • Věda, výzkum a inovace
 • Obchodní organizace
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 25 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N303

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 38


přijatí studenti: 30


nesplnili podmínky přijetí: 8

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Petra Patáková
Ve svém výzkumu se věnuje mikrobiální produkci primárních i sekundárních metabolitů a problematice valorizace potravinářských a zemědělských odpadů, přičemž spolupracuje s řadou českých a zahraničních odborníků.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.