Forenzní analýza

Zapojíme vás do výzkumných týmů vedených špičkovými odborníky. Čeká vás kariéra v kriminalistických nebo výzkumných laboratořích. Pochopíte složité vztahy mezi biologicky aktivními látkami a jejich vlivem na lidský organismus. Program je bez dalších specializací. Chcete umět odhalovat kriminální případy spojené s falšováním potravin, dopingem, drogami či otravami? Forenzní analýza propojuje základy kriminalistické praxe s řešením analytických problémů, soudním lékařstvím a základy právního systému. Program prohlubuje znalosti z bakalářského programu (chemie, biologie, kriminalistiky, soudní lékařství, bioterorismus, analýza drog atd.) tak, abyste pochopili širší souvislosti mezi biologicky aktivními látkami a jejich negativním vlivem na lidský organismus, např. prostřednictvím předmětu Pathobiochemie. Významné prohloubení znalostí je v profilových předmětech jako Forenzní genetika, Kriminalistická stopa jako důkaz nebo Právní základy znalecké činnosti. Další oblasti – charakterizované předměty Stanovení analytů v medicíně, Genové inženýrství a Biologicky aktivní přírodní látky – rozšiřují flexibilitu absolventa do klinicko-analytických oborů a výzkumných laboratoří.

Uplatnění

 • Kriminalistické laboratoře
 • Výzkumné laboratoře
 • Zdravotnictví
 • Veterinární a potravinářská zařízení
 • Průmyslové podniky
 • Prenatální diagnostika
 • Diagnostika dědičných chorob
 • Laboratoře dopingové kontroly

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 25 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N306

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 35


přijatí studenti: 21


nesplnili podmínky přijetí: 14

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Štěpánka Kučková
Zabývám se použitím hmotnostní spektrometrie pro určování proteinových pojiv a aditiv v historických objektech, odhalování padělků uměleckých děl a určování živočišného či rostlinného původu potravin.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.