Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

Stanete se experty v oblasti hodnocení jakosti a autenticity potravin/přírodních produktů. Dokážete stanovit vliv složení diety na zdraví konzumentů s přihlédnutím k bioaktivním složkám. V rámci studia získáte hluboké teoretické i praktické znalosti v klíčových disciplínách oboru, kterými jsou moderní chemie a analýza potravin, přírodních surovin, případně biologických matric. Seznámíte se s nejmodernějšími izolačními, separačními a detekčními technikami umožňujícími nejen charakterizaci složení potravin, použitých surovin, doplňků stravy apod., ale i prokázání falšování či potvrzení autenticity. Příkladem další unikátní aplikace moderních instrumentálních metod je screening markerů expozice populace různými typy kontaminantů či toxinů nebo hledání rizikových/psychotropních chemických sloučenin při forenzních šetřeních. Pro realizaci laboratorních experimentů je k dispozici špičková instrumentace, v řadě případů se studenti ve spolupráci se světovými firmami podílí na vývoji nových aplikací, včetně těch, které jsou vyvolány aktuálními krizovými situacemi. Diplomové práce, kterými je studium zakončeno a které řeší aktuální problémy v daném oboru, jsou součástí tuzemských i mezinárodních projektů. Díky širokým interdisciplinárním znalostem i vysokému odbornému kreditu vyučujících je po absolventech oboru mimořádná poptávka v ČR i zahraničí. Program je bez dalších specializací.

Uplatnění

 • Výzkumné organizace
 • Vědecká a akademická pracoviště
 • Potravinářské a chemické firmy
 • Farmaceutické firmy
 • Státní instituce
 • Forenzní pracoviště
 • Analytické a kontrolní laboratoře
 • Oddělení kontroly kvality
 • Manažerské pozice

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 30 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N307

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 24


přijatí studenti: 20


nesplnili podmínky přijetí: 4

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Jana Pulkrabová
Jana Pulkrabová je profesorkou Chemie a analýzy potravin. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje studiu různých skupin organických polutantů v potravinách, vnitřním a vnějším prostředí a lidskému biologickému monitoringu.

Reference zaměstnavatele

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.