Technologie potravin

V rámci studia budete spolupracovat s potravinářskými podniky i obchodními organizacemi. Kromě základních předmětů se zdokonalíte také v biochemii, kontrole jakosti i legislativě. Jako absolvent budete velmi žádaným na trhu práce nejen v ČR, ale i zahraničí. Stanete se odborníkem v oblasti technologie výroby potravin, procesního řízení výrobních jednotek a získáte předpoklady pro řízení celého potravinářského provozu. Naučíte se inženýrskému přístupu ke kontrole a řízení vlastních procesů a jakosti v celém rozsahu výroby potravin. Porozumíte i problematice lidské výživy a získané znalosti uplatníte v praxi jak při minimalizaci nutričních změn v procesu výroby, tak při formulaci nových výrobků. Prohloubíte si zároveň své vědomosti o fyzikálně-chemické, biochemické a mikrobiologické podstatě základních procesů uplatňujících se při výrobě potravin. Získáte kvalifikaci pro účinné řízení rizik při výrobě potravin, včetně základních principů vyplývajících z legislativy (HACCP) a seznámíte se i s vyššími mezinárodními standardy v oblasti správné výrobní a hygienické praxe (BRC, IFS). Poskytneme vám možnost získat certifikát manažera jakosti. Při zpracování odborných projektů a diplomové práce budete spolupracovat s vyspělými potravinářskými podniky na aktuální problematice. Průmyslová sféra i další instituce cíleně vyžadují inženýry-absolventy VŠCHT Praha, a dále rozvíjejí jejich růst pro dosažení významných pozic.

Uplatnění

 • Řízení výroby v potravinářských a biotechnologických firmách
 • Bytová chemie
 • Výroba kosmetiky
 • Kontrola a řízení jakosti
 • Státní a regionální inspekční orgány

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Vladimír Filip
Zabývá se problematikou získávání a rafinace rostlinných olejů, a strukturními tuky pro tukové výrobky. Přednáší Úvod do potravinářských a biochemických věd, Procesní chemii potravin a podílí se na výuce předmětu Technologie potravin oboru I a II.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 50 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N308

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 44


přijatí studenti: 33


nesplnili podmínky přijetí: 11

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.